МОН-2020-0013

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 5/21/2020 3:38:34 PM Последна модификация: 11/30/2020 4:32:34 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 100 броя преносими компютри – ТИП 2

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 1.6.2020 г. 17:30

(783 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 5/21/2020 3:42:36 PM

(33 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 5/21/2020 3:43:04 PM

(6 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 10/9/2020 10:45:54 AM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 10/9/2020 10:46:24 AM

(3 MB)
Договор 5 Дата на публикуване: 11/9/2020 10:26:32 AM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 11/9/2020 10:26:57 AM

(149 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 11/30/2020 4:32:34 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.