Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:51 PM Последна модификация: 5/25/2016 4:07:41 PM

05.2016-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2016-0021
Лицензиране абонаментно право на ползване на софтуерни продукти на MICROSOFT за нуждите на образованието и науката в Република България
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.6.2016 г. 17:30
28 Дата на създаване: 5/25/2016 4:07:41 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.