МОН-2018-0032

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 12/18/2018 7:28:52 PM Последна модификация: 7/8/2019 12:21:10 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 2 „Доставка на автобуси с от 9+1 до 16+1 места със задвижване на всички колела (4х4)“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.12.2018 г. 17:30

(66 KB)
Покана по чл. 82, ал.2 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 12/18/2018 7:33:55 PM

(19 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 12/18/2018 7:34:37 PM

(178 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 12/20/2018 6:15:29 PM

(80 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 12/20/2018 6:15:56 PM

(592 KB)
Договор 5 Дата на публикуване: 1/4/2019 11:05:26 AM

(181 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 1/4/2019 11:06:11 AM

(147 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 7/8/2019 12:21:10 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.