МОН-2019-0007

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 2/28/2019 4:25:00 PM Последна модификация: 7/1/2019 10:34:01 AM

„Външна независима оценка на научноизследователската дейност извършвана от висшите училища и научните организации”

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 10.4.2019 г. 17:30

(272 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 3/5/2019 10:32:39 AM

(526 KB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 3/5/2019 10:33:11 AM

(13 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 3/5/2019 10:33:46 AM

(69 KB)
Технически спецификации 4 Дата на публикуване: 3/5/2019 10:34:48 AM

(110 KB)
Методика за оценка 5 Дата на публикуване: 3/5/2019 10:35:15 AM

(75 KB)
Образци 6 Дата на публикуване: 3/5/2019 10:35:59 AM

(83 KB)
ЕЕДОП в pdf формат 7 Дата на публикуване: 3/5/2019 10:37:08 AM

(132 KB)
ЕЕДОП в XML формат 8 Дата на публикуване: 3/5/2019 10:37:36 AM

(65 KB)
Решение за прекратяване 9 Дата на публикуване: 4/17/2019 12:01:56 PM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка (прекратена) 10 Дата на публикуване: 7/1/2019 10:34:01 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.