МОН-2018-0004

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 2/2/2018 6:04:12 PM Последна модификация: 7/6/2018 9:58:55 AM

Адаптиране на методологията за ограмотяване и обучение на възрастни с новото учебно съдържание, предвидено за 5., 6. и 7. клас

[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи: 12.2.2018 г. 17:30

(360 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 2/5/2018 1:35:15 PM

(259 KB)
Покана 2 Дата на публикуване: 2/5/2018 1:35:50 PM

(961 KB)
Техническа спецификация 3 Дата на публикуване: 2/5/2018 1:36:54 PM

(14 MB)
Адаптирани учебни програми 4 Дата на публикуване: 2/5/2018 1:37:55 PM

(328 KB)
Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП 5 Дата на публикуване: 3/13/2018 9:19:44 AM

(2 MB)
Протокол от работата на комисията 6 Дата на публикуване: 5/8/2018 1:58:18 PM

(4 MB)
Проект на договор - приложение към протокола от работата на комисията 7 Дата на публикуване: 5/8/2018 2:00:43 PM

(2 MB)
Доклад от работата на комисията 8 Дата на публикуване: 5/8/2018 2:01:44 PM

(628 KB)
Решение за избор на изпълнител 9 Дата на публикуване: 5/8/2018 2:02:59 PM

(2 MB)
Договор 10 Дата на публикуване: 7/6/2018 9:55:33 AM

(177 KB)
Обявление за възложена поръчка 11 Дата на публикуване: 7/6/2018 9:58:55 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.