МОН-2018-0012

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 3/23/2018 3:52:22 PM Последна модификация: 3/24/2020 4:24:34 PM

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 3.4.2018 г. 17:30

(1 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 3/23/2018 3:54:27 PM

(32 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 3/23/2018 3:55:54 PM

(2 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 4/19/2018 9:53:28 AM

(272 KB)
Доклад от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 4/19/2018 9:53:52 AM

(78 KB)
Решение за избор на изпълнител 5 Дата на публикуване: 4/19/2018 9:54:17 AM

(5 MB)
Договор 6 Дата на публикуване: 5/15/2018 11:53:51 AM

(180 KB)
Обявление за възложена поръчка 7 Дата на публикуване: 5/15/2018 11:54:26 AM

(148 KB)
Обявление за приключване на договор 8 Дата на публикуване: 3/24/2020 4:24:34 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.