МОН-2018-0006

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 3/1/2018 9:28:53 AM Последна модификация: 5/25/2018 4:04:21 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 1 - „Доставка на канцеларски материали“ за осигуряване на пликове за провеждане на националното външно оценяване на учениците в VII клас и за държавните зрелостни изпити за сесия май-юни и за сесия август-септември на учебната 2017/2018 година

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 12.3.2018 г. 17:30

(1 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 3/1/2018 9:34:55 AM

(86 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 3/1/2018 9:35:17 AM

(493 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 3 Дата на публикуване: 3/13/2018 3:24:01 PM

(3 MB)
Протокол от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 3/19/2018 4:57:50 PM

(4 MB)
Доклад от работата на комисията 5 Дата на публикуване: 3/19/2018 4:58:21 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 6 Дата на публикуване: 3/19/2018 4:58:43 PM

(785 KB)
Договор 7 Дата на публикуване: 4/5/2018 10:36:00 AM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка 8 Дата на публикуване: 4/5/2018 10:36:28 AM

(149 KB)
Обявление за приключване на договор 9 Дата на публикуване: 5/25/2018 4:04:21 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.