Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:48 PM Последна модификация: 11/30/2015 11:52:50 AM

11.2015-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2015-0036
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали за автомобили чрез карти за безналично плащане” (рамково споразумение ЦООП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 7.12.2015 г. 17:30 ч.
11 Дата на създаване: 11/30/2015 11:52:50 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.