Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:47 PM Последна модификация: 5/8/2015 4:27:24 PM

05.2015-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2015-0015
Открита процедура с предмет: „Услуги по абонаментно техническо обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на Министерството на образованието и науката”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 1.6.2015 г. 17:30 ч.
6 Дата на създаване: 5/8/2015 11:41:58 AM
МОН-2015-0016
Открита процедура с предмет: „Надграждане на съществуващата информационна система на МОН с допълнителни модули или изграждане на нова модулна система за предоставяне на електронни административни услуги" по ОПАК
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 17.6.2015 г. 17:30 ч.
7 Дата на създаване: 5/8/2015 4:27:24 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.