Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:54 PM Последна модификация: 1/9/2017 4:20:24 PM

01.2017-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2017-0001
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, смазочни материали и автокозметика за автомобили” по Обособена позиция 1 „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.1.2017 г. 17:30
41 Дата на създаване: 1/9/2017 4:20:24 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.