МОН-2019-0001

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 1/31/2019 11:04:14 AM Последна модификация: 7/10/2020 9:53:18 AM

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на образованието и науката” (рамково споразумение ЦОП)

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 11.2.2019 г. 17:30

(117 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 1/31/2019 11:07:15 AM

(47 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 1/31/2019 11:08:01 AM

(2 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 2/14/2019 1:53:17 PM

(200 KB)
Доклад от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 2/14/2019 1:53:42 PM

(73 KB)
Решение за избор на изпълнител 5 Дата на публикуване: 2/14/2019 1:54:04 PM

(715 KB)
Договор 6 Дата на публикуване: 3/8/2019 11:21:25 AM

(180 KB)
Обявление за възложена поръчка 7 Дата на публикуване: 3/8/2019 11:22:04 AM

(486 KB)
Обявление за приключване на договор 8 Дата на публикуване: 7/10/2020 9:53:18 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.