МОН-2020-0026

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 10/8/2020 2:55:51 PM Последна модификация: 1/15/2021 1:26:51 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 1 „Доставка на интерактивни мултимедийни системи“ - доставка на 100 бр. стационарни интерактивни дъски

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.10.2020 г. 17:30

(859 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 10/8/2020 2:57:44 PM

(32 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 10/8/2020 2:58:10 PM

(4 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 10/26/2020 2:21:39 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 10/26/2020 2:22:11 PM

(980 KB)
Договор 5 Дата на публикуване: 11/30/2020 11:06:49 AM

(184 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 11/30/2020 11:07:20 AM

(149 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 1/15/2021 1:26:51 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.